Other Futures

Em’kal
Eyongakpa

Em'kal Eyongakpa benadert het beleefde en het onbekende, maar ook de collectieve geschiedenis, door een ritueel gebruik van herhaling en transformatie.


Zijn met elkaar verweven installaties kunnen als paradoxale systemen worden ervaren. Ze vervagen de grenzen tussen de toegepaste media en de kunnen de perceptie van het reële en het illusoire omvormen.

De recente interventies van Eyongakpa richten zich steeds meer op een verkenning van de etnobotanie en de interactie tussen mensen en schimmels, transgenerationele herinneringen, inheemse systemen en tegelijkertijd op het universele.foto: Marlise Steeman