Other Futures

Rochita
Loenen-Ruiz

​“I wanted to find the stories that connected me to my nation’s indigenous heritage.”


​Rochita Loenen-Ruiz is een in Nederland wonende Filipijnse sciencefiction schrijver en winnaar van de Octavia E. Butler prijswinnaar voor ‘change-the-world’ sciencefiction.

Loenen-Ruiz is afkomstig uit de Filipijnse bergen. De oorspronkelijke cultuur is daar niet compleet uitgewist. De Spanjaarden hebben alleen het laagland gekoloniseerd en de Amerikanen hebben slechts pogingen ondernomen tot ‘civilisatie’ van de bergen.

Op 1 februari organiseert The American Book Center een workshop met Rochita Loenen-Ruiz!